(06) 199 535 82
De Keeg 7, 9076 CJ St.-Annaparochie (Frl.)
info@gastouderopvanghetbildt.nl
Gastouderopvang Het Bildt

Landelijk Register Gastouderopvang

Er is een landelijk register kinderopvang waarin alle gastouders, gastouderbureaus, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn opgenomen.

Het Landelijk Register Kinderopvang is voor iedereen toegankelijk. U kunt het register bekijken op de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Het LKR nummer van Gastouderopvang Het Bildt is 585024741. Het Landelijke Register geeft een overzicht van alle kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Het betreft hier: Kinderdag verblijvenlocaties voor buitenschoolse opvang gastouderbureaus gastouders

LET OP: Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in dit Landelijk Register Kinderopvang staat.

Gastouders

Gastouders zijn mensen die thuis kinderen opvangen.

Voor gastouders gelden de volgende regels:

– Gastouders moeten aangesloten zijn bij een gastouderbureau die in het landelijk register staat, om zelf geregistreerd te worden
– Gastouders worden geregistreerd bij de gemeente waarin de opvang plaatsvindt
– Gastouders kunnen zich alleen bij de gemeente aanmelden voor registratie via hun gastouderbureau
– Gastouders dienen aan deskundigheidseisen te voldoen, (bijvoorbeeld diploma, EHBO, Verklaring Omtrent Gedrag)
– De betaling van ouder naar gastouder loopt via het gastouderbureau.

Kinderopvang en de rol van de gemeente

De gemeente werkt samen met de GGD om de opvang te registreren en te inspecteren. Gemeente en GGD hebben contact via het gastouderbureau. Gastouders kunnen niet zelf contact opnemen met gemeente of GGD.

Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor bepaalde doelgroepen

Voor ouders, die geen werkgever hebben, maar voor wie het toch noodzakelijk is om gebruik te maken van kinderopvang, bestaan voor bepaalde doelgroepen mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen via de gemeente of de UWV.

Bij de wettelijke doelgroepen gaat het om het ontbrekende werkgeversdeel voor ouders:

– die een uitkering hebben
– die herintreden
– die een inburgeringsprogramma volgen (nieuwkomers).

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van vrije plekjes
Het laatste nieuws en beschikbaarheid automatisch in je mailbox.
© 2024 Gastouderopvang Het Bildt. Alle rechten voorbehouden.